Fachschaft Erziehungswissenschaften

  • Saskia Engels (Erziehungswissenschaften, Deutsch)
  • Manuela Küster (Erziehungswissenschaften, Englisch)
  • Tanja Pangsin (Erziehungswissenschaften, Deutsch, Sport) (Fachschaftsvorsitzende)
  • Isabell Tappen (Erziehungswissenschaften, Latein)

Unsere Referendar:innen

  • Sion Park (Englisch, Pädagogik)
vrnl.: Frau Küster, Frau Engels, Frau Pangsin, (ehem. Ref. Fr. Lipp)

Schulinternes Curriculum Erziehungswissenschaften

Aktuell